1️⃣Tải ứng dụng & đăng ký

Bước 1: Tải ứng dụng UpRace trên Play Store hoặc Apple Store

Bước 2: Mở ứng dụng UpRace

Bước 3: Đăng ký

3.1. Bấm vào Đăng ký và điền các thông tin

  • Email

  • Mật khẩu

  • Tên

3.2. Bấm Tiếp tục

3.3. Cập nhật các thông tin cá nhân, hình ảnh đại diện và bấm Xác nhận