Ghi một hoạt động thể thao

Bước 1: Mở ứng dụng UpRace và bấm Ghi

Bước 2: Chọn môn thể thao và bấm GO!

Bước 3: Bấm nút DỪNG (II) để dừng hoạt động và bấm HOÀN THÀNH

Bước 4: Cập nhật các thông tin của hoạt động và bấm Lưu