Cấp quyền vị trí GPS

Để có thể ghi hoạt động bằng điện thoại di động, bạn cần phải cấp quyền sử dụng vị trí GPS cho ứng dụng UpRace.

Mặc định khi mở tính năng Ghi hoạt động, ứng dụng sẽ xin quyền và bạn chỉ cần bấm cho phép là xong. Tuy nhiên nếu vì lý do nào đó mà bạn đã không cho phép thì bạn có thể thực hiện cấp quyền sử dụng vị trí theo hướng dẫn dưới đây.

Android

  • Nhấn & giữ biểu tượng ứng dụng UpRace → Chọn Thông tin ứng dụng

  • Chọn Quyền → Chọn Vị trí → Chọn Luôn cho phép

  • Bật Sử dụng vị trí chính xác (Nếu có)

iOS (iPhone)

  • Vào Cài đặt → Chọn ứng dụng UpRace

  • Chọn Vị trí → Cho phép truy cập vị trí Luôn luôn hoặc Khi dùng Ứng dụng

  • Bật Vị trí chính xác (Nếu có)