🧳CÁC LỖI "HOẠT ĐỘNG KHÔNG GHI NHẬN" THƯỜNG GẶP

Đây là 13 lỗi hoạt động sẽ không ghi nhận trong UpRace, vận động viên đọc kỹ để tránh gặp phải các lỗi này và thành tích không được ghi nhậnChi tiết về các lỗi hoạt động không được ghi nhận trong sự kiện HDBank Werace

01) Sai loại hình thể thao Lỗi xảy ra khi hoạt động ghi nhận sai loại hình thể thao so với loại thể thao của sự kiện. Cách khắc phục: ghi hoạt động đúng với loại thể thao của sự kiện

02) Hoạt động được tạo thủ công không được chấp nhận Lỗi xảy ra khi hoạt động được tạo bằng cách nhập thủ công các thông số quãng đường, thời gian, vận tốc... thông qua phần mềm Strava sẽ không được chấp nhận. Cách khắc phục: sử dụng tính năng “Ghi hoạt động" trên UpRace hoặc dùng đồng hồ Garmin

03) Hoạt động có thời gian không hợp lệ Lỗi xảy ra trong các trường hợp sau:

  • Thời gian bắt đầu, kết thúc và upload của hoạt động không nằm trong thời gian diễn ra sự kiện

  • Hoạt động bị lỗi thời gian bắt đầu. Ví dụ: thời gian hiện tại của server là 9 giờ sáng nhưng hoạt động được upload lên vào thời điểm này lại có thời gian bắt đầu lúc 10 giờ sáng

  • Thời gian của hoạt động không đúng theo thứ tự: bắt đầu -> kết thúc -> upload

04) Hoạt động có quãng đường không hợp lệ Lỗi xảy ra khi hoạt động có độ dài chưa đủ quãng đường tối thiểu (dưới 1KM) hoặc dài hơn quãng đường tối đa (trên 100KM)

05) Hoạt động có tốc độ trung bình không hợp lệ Lỗi xảy ra khi hoạt động có tốc độ trung bình không nằm trong khoảng quy định từ tốc độ chậm nhất (trên 15 phút/km) đến tốc độ nhanh nhất (dưới 4 phút/km)

06) Hoạt động có tốc độ quãng (1km) không hợp lệ Lỗi xảy ra trong sự kiện "Chính thức" khi hoạt động có bất kỳ một quãng (split 1km) nào có tốc độ nhanh quá 1:30 phút/km.

07) Hoạt động không được ghi nhận vì bạn chưa tham gia sự kiện này. Lỗi xảy ra khi bạn chưa chọn Tham Gia sự kiện. Hoạt động này không được tính vào sự kiện chưa tham gia.

08) Hoạt động có thời gian trùng với một hoạt động khác Lỗi khi có nhiều hoạt động được ghi trùng thời gian bằng những phần mềm khác nhau. Ví dụ: đồng thời ghi một hoạt động bằng cả Garmin và UpRace. Khi đó thứ tự ưu tiên ghi nhận hoạt động hợp lệ sẽ là UpRace -> Garmin

09) Hoạt động bị loại bỏ bởi Ban quản trị Hoạt động bất hợp lệ vì Ban Quản trị phát hiện có sai phạm, gian lận trong hoạt động này. Hoặc user nằm trong danh sách bị khóa của sự kiện

10) Hoạt động được chỉnh sửa bởi Ban Quản Trị khiến hoạt động không còn hợp lệ. Lỗi xảy ra do sự tác động của Ban Quản Trị vào hoạt động này. Có thể Ban Quản Trị đã chỉnh sửa các thông số trong hoạt động khiến hoạt động này không còn hợp lệ nữa.

11) Hoạt động bị loại bỏ do có sự gian lận bằng phần mềm Lỗi do hoạt động được tạo ra bằng cách sử dụng phần mềm tạo kết quả chạy giả.

12) Hoạt động này không để chế độ công khai Lỗi xảy ra khi hoạt động không được đặt ở chế độ công khai. Cách khắc phục: Chọn “Sửa hoạt động" -> Chọn “Ai có thể xem hoạt động của bạn" -> Chọn “Tất cả mọi người”.

13) Hoạt động chạy trên máy chạy bộ Hoạt động chạy trên máy chạy bộ sẽ không được ghi nhận thành tích vào sự kiện, vì không thể hiện được quãng đường đo bằng GPS